โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.บุญชัย -สส.วรโชติ” พปชร. จ.เพชรบูรณ์ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รับผลกระทบจากฤดูฝน สร้างความเสียหายให้กับเส้นทางสัญจร-ปัญหาอุทกภัยท่วมบ้านเรือน

“สส.บุญชัย -สส.วรโชติ” พปชร. จ.เพชรบูรณ์ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รับผลกระทบจากฤดูฝน สร้างความเสียหายให้กับเส้นทางสัญจร-ปัญหาอุทกภัยท่วมบ้านเรือน

นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สส.เพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า ตนได้ร่วมประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้นำชุมชน นายสมยง คำตุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาดกลอย พร้อมผู้นำชุมชนในตำบลตาตาดกลอย และตำบลศิลา เพื่อร่วมสำรวจถนนเส้นศิลา-อุ่มกะทาด ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร โดยสภาพถนนชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขัง เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชน ทั้ง 2 ตำบลจึงร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมให้พื้นผิวถนนกลับมาสมบูรณ์ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สส.เพชรบูรณ์ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่าว่า ขณะนี้ตนได้เร่งเข้าพื้นที่ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยตนได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ ทั้งทางด้านสุขภาพและการดำรงชีวิตประจำวันด้วย

“จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงที่ผ่านมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง และด้วยสภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชัน มักจะเกิดปัญหาน้ำไหลหลากจากที่สูงและสร้างผล
กระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนจะเสนอต่อรัฐบาล เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น และยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กับประชาชน”นายวรโชติ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 กันยายน 2566

" ,