โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.บุญชัย” ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ.เพชรบูรณ์ ชี้ เป็นกิจกรรมที่ให้ โอกาสเกษตรกรเข้าถึงการบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจร

“สส.บุญชัย” ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ.เพชรบูรณ์ ชี้ เป็นกิจกรรมที่ให้ โอกาสเกษตรกรเข้าถึงการบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจร

นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สส.เพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

นายบุญชัย กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณกระทรวงเกษตรฯที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมคลินิกดิน , คลินิกพืช , คลินิกปศุสัตว์ , คลินิกประมง , คลินิกชลประทาน , คลินิกสหกรณ์ , คลินิกตรวจบัญชี , คลินิกกฎหมาย , คลินิกข้าว , คลินิกหม่อนไหม , คลินิกยางพารา และ คลินิกส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมของชมรมอโวคาโดเขาค้อ มีการสาธิต การเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี จำหน่ายต้นพันธุ์ โรงเรียนสะเดาะพงษ์มิตรภาพ ที่ 229 สวนอโวคาโดไอริณเขาค้อ และ กลุ่มโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุทุ่งสมอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 14 มิถุนายน 2567

" ,