โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.นเรศ”วอนกรมทางหลวง เร่งซ่อมทางหลวงหมายเลข 1088 ช่วงสะพานห้วยแม่เม็ง ประชาชนเดือดร้อนต้นทุนสูงขนส่งสินค้าเกษตรลำบาก

“สส.นเรศ”วอนกรมทางหลวง เร่งซ่อมทางหลวงหมายเลข 1088 ช่วงสะพานห้วยแม่เม็ง ประชาชนเดือดร้อนต้นทุนสูงขนส่งสินค้าเกษตรลำบาก

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อขอจัดสรรเร่งรัดงบประมาณ ในการสร้างซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนสะพานห้วยแม่เม็ง แม่ซา กม.ที่ 77+490 ถึงกม. ที่ 77 +640 อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเกิดจากความเสียหายการชะล้าง พังทลายจากการเคลื่อนตัวเชิงราบ โดยเกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนส่งสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่แจ่มต้องส่งข้าวโพด ซึ่งต้องใช้รถบรรทุกขนาดขนาดใหญ่

นายนเรศ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เกิน 21 ตัน ไม่สามารถจะผ่านได้ ทำให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางลัดระหว่างอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

”ผมขอฝากเร่งรัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย“นายนเรศ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 กรกฎาคม 2567