โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส. จีรเดช” ขอบคุณรัฐบาลแทนชาวนา หลังอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้พ้นจากปัญหาความยากจน

“สส. จีรเดช” ขอบคุณรัฐบาลแทนชาวนา หลังอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้พ้นจากปัญหาความยากจน

นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อราย ที่มีผลตั้งแต่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ของรัฐบาลว่า ตนได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่ได้รับเงินสนับสนุนพัฒนาคุณภาพข้าวหรือที่เราเรียกกันว่า ”เงินส่วนต่าง” ไร่ละ 1,000 จากรัฐบาล ซึ่งผมได้อภิปรายทวงถามเป็นประจำทุกปี ตนต้องขอขอบคุณรัฐบาลแทนชาวนาทั้งประเทศ ที่รัฐบาลเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา พรรคพลังประชารัฐ ขอสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นนโยบายที่ดี ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับชาวนา เนื่องจากขณะนี้ต้นทุนการผลิตสูงมาก ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย หรือยาฆ่าหญ้า

“ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นครอบครัวที่มาจากชาวบ้านหลานหลานชาวนา พร้อมช่วยเหลือผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ และยังมีอีกหลายนโยบายที่กำลังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยได้ลืมตาอ้าปาก พ้นจากปัญหาความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2566