โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.กาญจนา”ยกสำนักงาน ส.ป.ก.มาให้เกษตรกรถึงที่ ช่วยลดภาระลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หวัง จะไม่มีใครตกหล่น

“สส.กาญจนา”ยกสำนักงาน ส.ป.ก.มาให้เกษตรกรถึงที่ ช่วยลดภาระลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หวัง จะไม่มีใครตกหล่น

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียน ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ของกระทรวงเกษตรกและสหกรณ์ นโยบายเพื่อเกษตรกรของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในพื้นที่ของตน มีประชาชนสนใจนโยบายนี้เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการเดินทางไปประสานยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ต้องมีค่าใช้จ่ายทำให้เกษตรกรบางคนไม่สะดวกในจุดนี้ และตนก็กังวลว่า ปัญหาดังกล่าวจะทำให้การลงทะเบียนของเกษตรกรบางรายตกหล่นไปได้

“เราไม่ยอมให้ใครตกหล่น และทุกคนต้องได้รับเพื่อเป็นลดภาระลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เราได้ประสานไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ ออกรอบพิเศษทุกตำบล ทุกพื้นที่ ซึ่งตามความตั้งใจจะทำเพื่อประชาชนเขต 4 ทุกคนได้เอกสารสิทธิ์ที่สำคัญต่อการพัฒนา และทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้”น.ส.กาญจนา กล่าว

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อว่า ตนต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ทุกท่าน รวมถีงท่านนายก อบจ.กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราเป็นอย่าง ทั้งนี้ หากยังมีเกษตรกรที่ตกหล่นไป สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานฯ

“การมอบของขวัญให้เกษตรกรในครั้งนี้นอกจากต้องขอบคุณรัฐบาลและ ร.อ.ธรรมนัสแล้ว ยังต้องขอบคุณพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ท่านอยากให้ประชาชนทุกคนมีที่ดินทำมาหากิน เพื่อจะได้มีที่อยู่กินเลี้ยงตัวเอง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเรื่อง ส.ป.ก.เป็นโฉนดก็เป็นเรื่องที่ท่านขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงยังเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วด้วย“น.ส.กาญจนา กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567