โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ศธ.ชู”เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ฉลองวันเด็ก 8 ม.ค.65 แบบ“ออนไซต์-ออนไลน์”

ศธ.ชู”เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”พร้อมจัดฉลองวันเด็ก 8 ม.ค.65 แบบ“ออนไซต์-ออนไลน์”

ศธ.พร้อมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 แบบออนไซต์-ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยกรุงเทพฯ จัดที่หอประชุมคุรุสภา พร้อมชวนเด็กๆ ร่วมเล่นเกมออนไลน์ ลุ้นรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้าน

วันนี้ (27 ธ.ค.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงข่าวจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 และ กิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ พร้อมรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ตอนหนึ่งว่า ศธ.เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และมีความสำคัญของประเทศ โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580 ) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยของเด็กๆ โดยมี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. เป็นการนำตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงเวลา 08.30 – 09.30 น. สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนกิจกรรมที่ 2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดในรูปแบบออนไซต์ พื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. โดยมีบูธกิจกรรมจำนวน 8 บูธ และได้มีการเพิ่มช่องทางสำหรับน้องๆ หนู ๆ รับชม ร่วมเล่นเกมออนไลน์ลุ้นรับของรางวัล ซึ่งจะส่งตรงถึงบ้าน โดยการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom // Zoom https://us02web.zoom.us/j/86568404538 Meeting ID: Meeting ID: 865 6840 4538 และทางFacebook Fanpage ศธ.360 องศา

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 จัดขึ้น ได้จัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)กำหนดตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีมาตรการ คือ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจ ATK สามารถตรวจวัดทันทีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ ณ บริเวณหน้าจุดจัดงาน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 28 ธันวาคม 2564

" ,