โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ “ขอเพิ่มงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุด เสียหาย อย่าปล่อยให้จังหวัดกับอบต.มีปัญหากันเอง

“วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ “ขอเพิ่มงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุด เสียหาย อย่าปล่อยให้จังหวัดกับอบต.มีปัญหากันเอง

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในที่ประชุมสภาฯถึงเรื่องถนนชำรุด เสียหาย มีงบประมาณไปยังท้องถิ่นไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการซ่อมแซมถนนทาง พช 92-006 จากสามแยกทางหลวง ถึงหมายเลข 225 ช่วง กม. 155+150 หมู่ที่ 6 บ้านซับกะโซ่ ตำบล ย่างสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางตรงนี้ประมาณ 2.9 กิโลเมตร ถนนเส้นนี้จะเป็นการใช้งานร่วมกันของหมู่ที่ 13 ของบ้านทรัพย์เจริญ

ส่วนโครงการที่ 2 ก็คือทาง พช ที่ 2 ถึง92-004 สามแยก ทางหลวง 225 กม.ที่ 148 -400 บ้านพึ่งรางวัดหมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบล ย่างสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนเส้นนี้ หลังจากถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบท ไม่เห็นผิวจราจรเดิม คือลาดยาง หรือคอนกรีตเลย เห็นแต่ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก ตอนนี้ถนนดินลูกรังหรือหินคลุกตลอดทุกเส้นทาง เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ อบต.สามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ ขอให้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างถนนสาย พชถ 116 -010 ถนนสายฝูงนกเป้า หมู่ที่10 ตำบลสามแยก วิเชียรบุรี ระยะทาง 3.75 กิโลเมตร เดิมถนนเส้นดังกล่าวนี้ เป็นเส้นทางหลวงชนบท ชื่อบ้านทรัพย์ตะเคียน ถึงบ้านดงเข็ม ระยะทาง ถ่ายโอนตั้งแต่ หลายปีก่อน 7.061 กิโลเมตร ประเภทผิวการจราจร เป็นถนนลาดยาง แต่พอได้ถ่ายโอนแล้วก็แบ่ง ออกเป็น 2 ช่วง เป็นความรับผิดชอบของ อบต. สามแยก ตนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนกลาง ขอเพิ่มงบประมาน ไปที่จังหวัด ไม่ใช่ปล่อยให้ จังหวัดหรือ อบต.ไป เถียงกันในจังหวัดของตัวเอง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 สิงหาคม 2566

" ,