โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมว.ชัยวุฒิ”เตรียมประกาศกม.ลูกพรบ. PDPA บังคับใช้สัปดาห์หน้า

“รมว.ชัยวุฒิ”เตรียมประกาศกม.ลูกพรบ. PDPA
ผ่อนปรน เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชนบังคับใช้สัปดาห์หน้า

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา นั้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้เห็นชอบและเตรียมส่งกฎหมายลูก รอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วยกฎหมายผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเรื่องผ่อนปรนโทษ คาดว่าจะประกาศและมีผลบังคับใช้ในต้นสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด สะท้อนการเริ่มบังคับใช้ในช่วงแรก ที่ไม่ควรเป็นภาระมากเกินไป มีการผ่อนปรนโทษต่างๆ มุ่งเน้นการให้ความรู้และตักเตือนมากกว่าการลงโทษ

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับ ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้เห็นชอบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงราชกิจจาประกาศบังคับใช้ คาดว่าจะประกาศใช้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยมีเรื่องการผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเรื่องการผ่อนปรนโทษที่เน้นการตักเตือน ขณะที่ (ร่าง) ประกาศชุดแรกที่เปิดรับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เห็นชอบ และระหว่างรอการประกาศใช้เป็นกฎหมายลูก ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. …. 2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และ 3.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และ 4.(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการบังคับและพิจารณาลงโทษทางปกครอง พ.ศ. …..

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลูกที่สำคัญอีก 4 ฉบับ ที่จะทยอย ประกาศ และบังคับใช้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเรื่องกฎหมาย ลูกทั้งหมด 8 ฉบับภายในเดือนมิ.ย.นี้ ส่วนเรื่องบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ที่ผู้ประกอบการมีความกังวล ขอย้ำว่าในทางปฏิบัติ ถ้าผู้ประกอบการระมัดระวังการใช้ข้อมูลของลูกค้า พนักงาน และประชาชนไม่ให้เกิดการรั่วไหล หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็ไม่ต้องกังวลในบทลงโทษต่างๆ ของ PDPA

“ขณะเดียวกัน ขอเตือนผู้คิดแสวงหาประโยชน์จาก PDPA ในการนำเรื่องไปฟ้องร้อง ก็ต้องระวังการถูกฟ้องกลับ เพราะการตัดสินโทษทางแพ่งและอาญาเป็นกระบวนการของศาล เป็นไปตามการตัดสินและดุลพินิจของศาล ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ พยานหลักฐาน เจตนา” นายชัยวุฒิ กล่าว

#ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
#รมวดิจิทัล
#ดีอีเอส
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565

" ,