โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”ประธานฯมูลนิธิป่ารอยต่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

“พล.อ.ประวิตร”ประธานฯมูลนิธิป่ารอยต่อถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

‘ พล,อ.ประวิตร’ ประธานฯมูลนิธิป่ารอยต่อ5 จังหวัดจัดพิธีเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะ กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรรษา 12 สิงหา 2565 ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิรวมในพิธี

ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 ได้กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านอย่างเอนกอนันต์ ทรงส่งเสริมอาชีพ พร้อมยังอนุรักษ์ส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่นการปั้น การทอ การจักสาน

นอกจากนี้ ยังทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุรักษ์คุ้มครอง และฟื้นฟูและความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นฐานการดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม 2565

" ,