โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร.เพชรบุรี เป็นประธานประชุม กมธ.ศาสนาฯ พิจารณาแก้ปัญหาที่พักสงฆ์

พปชร.เพชรบุรี เป็นประธานประชุม กมธ.ศาสนาฯ พิจารณาแก้ปัญหาที่พักสงฆ์

วันที่ 1 พ.ย. 2565 – นายสุชาติ อุสาหะ พปชร.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะ กมธ. ครั้งที่ 76 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องดังนี้ 1. พิจารณาติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตตั้งวัดของที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2. พิจารณาติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของมูลนิธิวิมุตตยาลัย (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และ 3. พิจารณาแนวทางการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ของวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เชิญหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากกรมที่ดิน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีความเห็นว่าการขอสร้างและตั้งวัดภายหลังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 บังคับใช้แล้ว จะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนจึงจะขอสร้างวัดได้ แต่กรณีนี้เป็นการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อตั้งวัดหรือสร้างวัด และมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีสภาพเป็นถาวรวัตถุเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ จึงมิใช้เป็นการใช้ประโยชน์ในราชการ จึงไม่อาจดำเนินการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 วรรค 2 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุชาติอุสาหะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2565

" ,