โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร.ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพ สร้างานสร้างอาชีพปชช. เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

พปชร.ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพ สร้างานสร้างอาชีพปชช. เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ประทวน สุทธิอำนวยเดช พปชร.จ.ลพบุรี เขต 1” เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน (อาชีพดีพร้อม)” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประขาชนในเขตตำบลท่าแค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็น สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนให้กับชุมชน ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 13 กันยายน 2565

" , ,