โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ตรีนุช”ลงพื้นที่อุดรธานีเล็งเพิ่มห้องเรียนกีฬาในโรงเรียน สพฐ.

“ตรีนุช”ลงพื้นที่อุดรธานีเล็งเพิ่มห้องเรียนกีฬาในโรงเรียน สพฐ.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ โรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี ว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา สนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ พบว่า ทั้ง 2 โรงเรียนมีเด็กสนใจสมัครเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ มีความสุข ซึ่งขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำให้โครงการนี้บรรลุผล

“ ปัจจุบัน สพฐ. มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 9 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ซึ่งห้องเรียนกีฬาที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์-กีฬา ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 เปิดห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนอาคารเรียน สนามประกอบ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่พักนักเรียน อาหาร 3 มื้อ และยังมีการจัดงบฯพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการแข่งขัน โดยดิฉันเห็นว่าโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นโครงการที่ดี จึงได้มอบหมายให้สพฐ.ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายผลเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนโรงเรียน และจำนวนรับนักเรียนกีฬา ตลอดจนประสานกับสโมสรกีฬาต่างๆ เพื่อฝึกหัดและต่อยอดให้เด็กเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ” นางสาวตรีนุช กล่าว.


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

" ,