โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” วอนมท.เร่งรัดงบสำรองเบิกจ่ายซ่อมถนน ประชาชนเดือดร้อนหลังประสบภัยบางพื้นที่ยังไม่อนุมัติ

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” วอนมท.เร่งรัดงบสำรองเบิกจ่ายซ่อมถนน
ประชาชนเดือดร้อนหลังประสบภัยบางพื้นที่ยังไม่อนุมัติ

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวดครับ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินดังกล่าวแล้ว เพื่อปรับปรุงถนนในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลควนหน่องฟ้า อำเภอบ้านต้นไทรทุ่งนา

“ตอนนี้งบประมาณดังกล่าวถูกนำมาใช้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่บางที่บางแห่งเนี่ยยังนะไม่ได้ดำเนินการใดๆ ผมจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ

Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 มกราคม 2566

" , ,