โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สมศักดิ์” มอบทุนฯ สนับสนุนการศึกษา สร้างโอกาสเด็กเรียนดี

“ส.ส. สมศักดิ์” มอบทุนฯ สนับสนุนการศึกษา
สร้างโอกาสเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ และ โรงเรียนฝางวิทยา อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จำนวน 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายทองสุข เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตัวแทนหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง และยังก่อให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพราะเด็กในวันนี้ จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ”

ทั้งนี้ ยังได้มอบต้นยางนาให้นักเรียน นำกลับไปปลูกคนละ 2 ต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางนาในอนาคต หรือในอีก 30 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อต้น และยังสามารถสร้างความร่มเย็นและเป็นปอดฟอกอากาศให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน

#สมศักดิ์คุณเงิน
#สสขอนแก่น
#พลังประชารัฐ
#ฟปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

" ,