โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. วัฒนา ร่วมสร้างอนุสวรีย์พระเจ้าตาก วัดผางาม เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวลำปางสักการะ

ส.ส. วัฒนาร่วมสร้างอนุเสาวรีย์พระเจ้าตาก วัดผางาม เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวลำปางสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล

ส.ส.วัฒนา สิทธิวัง ลำปางเขต 4 เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดถ้ำผางามอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยท่านนายอำเภอแม่พริก และ นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ และสถานที่สักการะพระมหาบูรกษัตรา เพื่อให้พี่น้องบ้านประชาชนได้มากราบไหว้ ขอพร และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งความสามัคคี ด้วยพระปรีชาพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้

“พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดถ้ำผางาม จะเป็นสถานที่สำคัญ เพื่อดึงดูดของชาวลำปางและผู้มาเยือน จ ลำปางเข้ามากราบสักการะ “

#สสวัฒนา
#สสลำปาง
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

" ,