โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ช่วยเหลือประชาชน แนะการลงทะเบียนรับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จ.สุโขทัย

ส.ส.พปชร.ช่วยเหลือประชาชน แนะการลงทะเบียนรับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จ.สุโขทัย

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดบ้านสวน และตลาดนัดต่างๆ เพื่อแนะแนวและทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ส.ส.พรรณสิริ
ได้ทำความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สิน เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนด กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

“มีประชาชนในพื้นที่รับฟังและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ เป็นนโยบายของ พปชร.ในการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปาะบาง และมีผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิที่รัฐจัดหาให้”

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2565

" ,