โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สันติ” รมช.สธ. ยกต้นแบบ รพ.อัจฉริยะ รพ.ปากช่องนานา-เทพรัตน์ จ.นครราชสีมา

“สันติ” รมช.สธ. ยกต้นแบบ รพ.อัจฉริยะ รพ.ปากช่องนานา-เทพรัตน์ จ.นครราชสีมา

ดึงเอกชนร่วมพัฒนาเขาใหญ่สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างรายได้ประชาชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 9 “นครชัยบุรินทร์” ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลอัจฉริยะของโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา ได้แก่ ระบบคิว ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกในรูปแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ การให้บริการ Telemedicine ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้รับบริการที่รถนั่ง

ทั้งนี้โรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ A+ มีจำนวนเตียง ทั้งสิ้น จำนวน 303 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 87 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 253 คน ได้ดำเนินการตามนโยบายและพัฒนา ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศในเขตการท่องเที่ยว โดยการยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ เน้นเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริม นโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข ในการเร่งรัดพัฒนาให้เห็นผลโดยมีการให้บริการ ด้านการแพทย์ครอบคลุมการรักษาพยาบาลแบบบูรนาการครอบคลุมทุกมิติ เพื่อลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ นอกเขตสุขภาพ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก โดยเฉพาะอายุรแพทย์โรคหัวใจ ประสาทวิทยา เวชศาสตร์การกีฬาและกระดูกสันหลัง และโรคหลอดเลือดสมอง ได้วางแผนเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง (Thrombectomy) และเตรียมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) นอกจากนี้ยังเปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ช่วยค้นหาเด็กพัฒนาการช้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นถึง 33% ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลจาก 6 เดือน เหลือ 1 เดือน ขณะที่ด้านอุบัติเหตุสามารถให้บริการประชาชนใน อ.ปากช่อง และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้นโยบายโรงพยาบาลอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้วยการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว การลงทะเบียนยืนยันตัวตน การนัดหมายออนไลน์ บริการรับ-ส่งยาทางไปรษณีย์/Health Rider ระบบบริการการแพทย์ทางไกล เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นายสันติ กล่าวว่า ได้เห็นถึงความทันสมัย ที่ครอบคลุมในการดูแลรักษาต่างๆ โดยเฉพาะการส่งยากลับไปให้พี่น้องประชาชนที่มาหาหมอ และการใช้ระบบเทเลเมดิซีน หรือ แพทย์ทางไกล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่ประจำ รพ.สต.เพื่อช่วยแพทย์ดูแลประชาชนเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางมาพบแพทย์ ที่สำคัญที่สุดระบบเทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยประหยัดบุคลากรทางการแพทย์ในอีกระดับหนึ่ง จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลายโรงพยาบาลพบว่า โรงพยาบาลหลายแห่งมีการขาดแคลนแพทย์ค่อนข้างมาก แต่โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้นำเทคโลโนยีมาใช้ควบคู่กับการทำงานจนสามารถพัฒนารองรับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ อย่างไรก็ตามตนได้ให้มหาวิทยาลัย และแพทยสภาเร่งรัดผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาให้เพียงพอ เพื่อป้อน รพ.สต.ที่ขาดแคลน ดังนั้นโรงพยาบาลปากช่องนานา สามารถที่จะเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลหลายๆแห่งได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรรษาไทยเวลเนส คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง เปิดให้บริการและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ในโรคทั่วไป โรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ สุขภาพทางเพศชายและหญิง การใช้ยาสมุนไพร และคุณแม่หลังคลอด การรักษาออฟฟิศซินโดรม การนวดรักษาอาการปวด จาก Office syndrome เฉพาะรายที่มีปัญหาแตกต่างกันออกไป ใช้การประคบสมุนไพร ในการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและลดการอักเสบ และอบสมุนไพรเพื่อคลายกล้ามเนื้อช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย การรักษาโรคนอนไม่หลับ การนวดรักษาที่ใช้น้ำมันกัญชาในการนวดรักษาเพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้สามารถเข้านอนได้ง่ายมากขึ้นพร้อมกับการประคบและอบสมุนไพรเพื่อคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น

นายสันติ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะมีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสการแข่งขันและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เวลเนส (Wellness Center) โดยภูมิประเทศของเขาใหญ่เป็นพื้นที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อันดับต้นๆของประเทศ มีโอโซนที่บริสุทธิ์ และยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง มีสาธารณูปโภคที่พร้อม และการคมนาคมที่สะดวกหากได้มาเยือนแล้วก็ต้องกลับมาเรียนอีก จึงอยากให้ผู้ประกอบการของหรรษาไทยเวลเนส ตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และสถานบันเทิงของเขาใหญ่และปากช่อง ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness อย่างแท้จริง โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้คนไทยเข้ามาใช้บริการ หากมีการพัฒนาได้เชื่อว่าเขาใหญ่จะมีศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศได้อีกระดับหนึ่ง

ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา มีการให้บริการที่สำคัญ ได้แก่ ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดข้อเข่าเทียม การผ่าตัดแผลเล็ก และการผ่าตัดวันเดียวกลับ โรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบและแตกเฉียบพลันแบบครบวงจร เป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจาก อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ และ อ.เมืองและ มี stroke unit มาตรฐาน ขยายบริการจาก 8 เตียง เป็น 16 เตียง นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว นัดหมายออนไลน์ ใช้นัดหมายออนไลน์ผ่านโปรแกรม หมอพร้อม โดยมีการนัดหมายผ่านคลินิกทันตกรรมและคลินิกแพทย์แผนไทย ใบรับรองแพทย์ดิจิตอล สามารถดูใบรับรองแพทย์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม หมอพร้อม บริการรับ-ส่งยาทางไปรษณีย์/Health Rider มีการให้บริการรับ-ส่งยา ผ่าน Rider และ Flash Exprees ระบบบริการการแพทย์ทางไกล คลินิกจิตเวช ใช้ระบบบริการแพทย์ ทางไกลผ่านโปรแกรม LINE บนเครื่องคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคลินิกมีบุตรยาก มีผู้เข้ารับบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร จำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้เข้ารับบริการโดยวิธีการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (Intra – Uterine Insemination : บI) จำนวน 9 ราย ซึ่งตั้งครรภ์ 1 ราย (มีการฝากครรภ์ และมีอายุครรภ์ 29 สัปดาห์/อยู่ในกระบวนการ 4 ราย/ส่งต่อ 4 ราย ผู้รับบริการผ่าตัดทางนรีเวช 15 ราย

หรรษาเวลเนส

รพ.เทพรัตน์

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 กรกฎาคม 2567

" ,