โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สันติ”รมช.สธ.คิกออฟวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 67 สร้างมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัยร่วมพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ

“สันติ”รมช.สธ.คิกออฟวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 67 สร้างมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัยร่วมพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2567 “1 ทศวรรษ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” (1 Decade of Environmental Health Day : Healthy Environment for Healthier Living) เพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาต ให้วันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งกรมอนามัย ดำเนินการจัดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปกป้องคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม บริเวณโถงอาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายสันติ กล่าวต่อว่า กรมอนามัยได้ยกระดับและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ผ่านสัญลักษณ์ อาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ป้ายSAN และ SAN Plus เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ได้รณรงค์ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารทั่วประเทศ นำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วไม่เกิน 2 ครั้ง และนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาขายให้บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ซึ่งขณะนี้โรงกลั่นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2568 ขณะที่เศษอาหารต่างๆ ทางกรมอนามัยได้นำไปวิจัยเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพให้พืช ซึ่งจะช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีถวายพระพรศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกาศรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บ้านก้อแชนด์บ๊อก ฝ่าฝุ่น PM/2.5 อย่างยั่งยืน” การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ลดและปรับ รับมือกับ Climate Change” และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแลดล้อมควบคู่กับการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 กรกฎาคม 2567