โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.สุธรรม” ร่วมถกวงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เร่งแก้ปัญหา“น้ำ-ที่ดินทำกิน”ให้ ปชช.เผย ไม่เกิน ส.ค.นี้ เตรียมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

“สส.สุธรรม” ร่วมถกวงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เร่งแก้ปัญหา“น้ำ-ที่ดินทำกิน”ให้ ปชช.เผย ไม่เกิน ส.ค.นี้ เตรียมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุธรรม จริตงาม สส.นครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมประชุมกับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และได้บอกกล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงชี้แจงแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวอำเภอทุ่งสง ได้รับทราบ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ทำให้แหล่งน้ำไม่เพียงพอ ถือเป็นความเดือนร้อนที่เกษตรกรต้องเผชิญมาต่อเนื่อง จึงต้องวางแผนในการรับมือกับสภาพอากาศในปีถัดไป เช่น สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

นายสุธรรม กล่าวต่อว่า อีกปัญหาหนึ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขก็คือ เรื่องสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนฯหากเกประชาชนสามารถใช้พื้นที่มาทำการเกษตรได้ ก็จะสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้ง 2 ปัญหาที่กล่าวมานั้น ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จะมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขอย่างจริงจัง

“พรรคพลังประชารัฐที่นำโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเกษตรกรโดยตรงมีนโยบายที่จะทำให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดความขัดแย้ง ลดการโต้แย้งสิทธิระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และมุ่งหวังว่าเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน จะมีความมั่นคงในการทำมาหาเลี้ยงชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินอีกด้วย“นายสุธรรม กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 มิถุนายน 2567

" ,