โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.วรโชติ” ขอ กระทรวงศึกษาฯเร่งจัดสรรงบ แก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ชี้ ผ่านมาอีกปีก็ยังไม่ได้รับ พร้อมขอบคุณ กระทรวงเกษตรฯที่ดูแลแหล่งน้ำ และฝนหลวงให้ชาวเพชรบูรณ์

“สส.วรโชติ” ขอ กระทรวงศึกษาฯเร่งจัดสรรงบ แก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ชี้ ผ่านมาอีกปีก็ยังไม่ได้รับ พร้อมขอบคุณ กระทรวงเกษตรฯที่ดูแลแหล่งน้ำ และฝนหลวงให้ชาวเพชรบูรณ์

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สส.เพชรบูรณ์ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตนต้องขอขอบพระคุณรัฐบาล ท่านนายกเศรษฐา ทวีสิน พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีทุกท่าน โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ที่ได้ดูแลเรื่องแหล่งน้ำ และฝนหลวง ซึ่งที่ผ่านมามีภาวะแล้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ สส.เพชรบูรณ์ทุกท่านก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่าน ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงกระทรวงคมนาคม โดยท่านรัฐมนตรีสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและรัฐมนตรีมนพร เจริญศรี ที่มา
ดูแลในเรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

นายวรโชติ กล่าวต่อว่า ตนอยากฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากในเขตพื้นที่ของตน มีโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง เป็นอนุบาลประจำอำเภอวังโป่ง ซึ่งถูกน้ำท่วมทุกปี แล้วเราก็ของบประมาณมาทุกปี เข้าหลักเกณฑ์ทุกอย่าง เมื่อครั้งก่อนได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของทางกระทรวงศึกษาฯ ซึ่งบอกว่า จะทำให้ แต่ปีนี้ก็ไม่มีอีก

“ผมไม่ทราบว่า เกิดปัญหาอะไร เพราะว่าเด็กลำบาก เยาวชนของชาติลำบาก จึงขอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่ง ให้ช่วยเร่งรัดจัดการด้วย” นายวรโชติ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 กรกฎาคม 2567

" ,