โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.ภาคภูมิ”ฝาก กระทรวงดีอี ปรับปรุง แก้ไขเน็ตประชารัฐพื้นที่ชายขอบ แนะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลเพิ่มช่องทางสร้างประโยชน์ให้ปชช.

“สส.ภาคภูมิ”ฝาก กระทรวงดีอี ปรับปรุง แก้ไขเน็ตประชารัฐพื้นที่ชายขอบ แนะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลเพิ่มช่องทางสร้างประโยชน์ให้ปชช.

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ในเรื่องของโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งโครงการเน็ตประชารัฐ ได้ทำมาแล้วหลายปี ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้าง แล้วแต่สถานที่ ที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ติดตั้งมาไม่มีการดูแลรักษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ๆอยู่ชายขอบ พื้นที่บนภูเขา ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีสาธารณูปโภคใช้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ คนที่ใช้คือ ชาวบ้าน และที่สำคัญคือพวกเด็กนักเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน ในสถานศึกษาต่างๆบนดอย

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ตนจึงขอเสนอไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า ในพื้นที่ปกติ ที่โครงการเน็ตพลังประชารัฐได้ไปติดตั้งแล้ว ตอนนี้ หลายๆแห่งมี ไฟฟ้าใช้ มีสัญญาณโทรศัพท์แล้ว ก็อยากจะให้โยกย้ายส่วนนี้ไปติดตั้งในพื้นที่อื่นที่ยังไม่มี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้มผาง ซึ่งอยู่ในป่าเขา ย้ายอินเตอร์เน็ตเข้าไป เอาโครงการนี้เข้าไป พื้นที่ๆอยู่ชายขอบที่ยังไม่หมดสัญญา ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานต่างๆ เร่งเข้าไปปรับปรุง แก้ไข ให้มีสัญญาณ ส่วนไหนที่โซลาร์เซลล์ไม่ดี ก็ต้องไปปรับโซล่าเซลล์ ส่วนไหนอุปกรณ์เสียหาย ก็ทำให้มันดีขึ้น

“พื้นที่ ๆ อยู่ในชนบท โดยเฉพาะที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายโอน ให้ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล เพราะหน่วยงานเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ และสามารถมีงบประมาณ มีบุคลากร และเข้าใจในบริบทของพื้นที่ ผมขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลฯกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช.ทีโอที เร่งแก้ไขให้พี่น้องประชาชนเป็นการด่วน”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 กรกฎาคม 2567