โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.กาญจนา” รับหนังสือชาวบ้าน ต.ห้วยต้อน วอน จัดงบ 68 ให้โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง

“สส.กาญจนา” รับหนังสือชาวบ้าน ต.ห้วยต้อน วอน จัดงบ 68 ให้โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง

น.ส.กาญจนา จังหวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)พรรคพลังประชารัฐ พปชร. เขต4 จ.ชัยภมิ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ คณะกรรมการน้ำประปาบ้านชีลองกลาง หมู่ 7 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ขอให้ผลักดันโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บรรจุในปีงบประมาณประจำปี 2568 เพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำ และการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลและการกระจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งในช่วงหน้าฝน ก็จะยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะยาวช่วงหน้าแล้ง และเป็นการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวชัยภูมิ

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อว่า โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้าพื้นที่การเกษตรและประปาหมู่บ้าน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ โดยจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มาก ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเสริมการเกษตร ตลอดจนการช่วยระบบนิเวศน์ในพื้นที่ได้ดีมากขึ้นด้วย เพราะปัจจุบันการใช้น้ำด้านอุปโภคบริโภคก็ยังไม่ทั่วถึง

“ดิฉันจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และความต้องการของเกษตรกรและประชาชนให้มีน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมและนำเสนอต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้บริหารพรรค พปชร.เพื่อเร่งผลักดันความต้องการประชาชน” น.ส.กาญจนา กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 มิถุนายน 2567

" ,