โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: ส.ส. ภาคใต้

สุธรรม จริตงาม

เขต 6 นครศรีธรรมราช

ทวี สุระบาล

เขต 2 ตรัง

คอซีย์ มามุ

เขต 2 ปัตตานี

อามินทร์ มะยูโซ๊ะ

เขต 2 นราธิวาส

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

เขต 3 นราธิวาส