โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: ส.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

เขต 4 นครราชสีมา

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

เขต 6 นครราชสีมา

ทัศนียา รัตนเศรษฐ

เขต 7 นครราชสีมา