โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: ส.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาญจนา จังหวะ

เขต 4 ชัยภูมิ

จำลอง ภูนวนทา

เขต 3 กาฬสินธุ์

รัชนี พลซื่อ

เขต 3 ร้อยเอ็ด

ชัยมงคล ไชยรบ

เขต 5 สกลนคร

วิริยะ ทองผา

เขต 1 มุกดาหาร