โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: ส.ส. กรุงเทพมหานคร

ศิริพงษ์ รัสมี

เขต 17 กรุงเทพมหานคร