โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ปริญญาตรีเงินเดือน 2 หมื่น อาชีวะเงินเดือน 1.8 หมื่น

นโยบายเพิ่มค่าจ้างและค่าแรง

  • ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท/วัน
  • จบอาชีวะ เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
  • จบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท

"