โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

  • เด็กจบใหม่ยกเว้นเสนอภาษี 5 ปี เสนอยกเว้นภาษี
  • พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี ลดภาษี 10% บุคคลธรรมดา

"