โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ไผ่ ลิกค์

เขต 1 กำแพงเพชร

ไผ่ ลิกค์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย สัมพันธ์ 
มะยูโซ๊ะ 
 

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ

 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย
  ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
  และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบ
  จากการแพร่ระบาดของโคโรนา2019
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-14-pai-lick.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงโก-ลก

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี พ.ศ. 2551-2561 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

876

ปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
  พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863