โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

อรรถกร ศิริลัทธยากร

เขต 2 ฉะเชิงเทรา

อรรถกร 
ศิริลัทธยากร

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย อรรถกร 
ศิริลัทธยากร

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16
พรรคพลังประชารัฐ

  • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การทหาร สภาผู้แทนฯ
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-25-attakorn-sirilatthayakon.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • (Communication Arts) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • (Marketing Management) MIDDLESEX UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16

871
section-aea5863