โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สันติ พร้อมพัฒน์

รองหัวหน้าพรรค

สันติ พร้อมพัฒน์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับรองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค

นาย สันติ
พร้อมพัฒน์

รองหัวหน้าพรรค
และผู้อำนวยการพรรค

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6
พรรคพลังประชารัฐ

  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-santi-prompat.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักการเมือง

876

ปัจจุบัน

  • เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863