โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วิรัช รัตนเศรษฐ

รองหัวหน้าพรรค

วิรัช รัตนเศรษฐ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับรองหัวหน้าพรรค

นาย วิรัช
รัตนเศรษฐ
 

รองหัวหน้าพรรค

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5
พรรคพลังประชารัฐ

  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การคมนาคม สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายวิรัช-รัตนเศรษฐ.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

876

ปัจจุบัน

  • เป็นรองหัวหน้าพรรค
  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5

871
section-aea5863