โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

หัวหน้าพรรค

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าพรรค

พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ

หัวหน้าพรรค

 • รองนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/01-prawit-wongsuwan.png
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • พ.ศ. 2540 – วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
 • พ.ศ. 2521 – หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 56
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2512 – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17
 • พ.ศ. 2508 – โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
 • พ.ศ. 2505 – โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2557 – รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2551 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2547 – ผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2546 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2545 – แม่ทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2544 – ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2541 – แม่ทัพน้อยที่ 1
 • พ.ศ. 2539 – ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 2
  รักษาพระองค์ฯ
 • พ.ศ. 2532 – ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12
  รักษาพระองค์ฯ

876

ปัจจุบัน

 • ดำรงตำแหน่งหัวหน้า พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่

871
section-aea5863