โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พล.อ. ประวิตร
วงษ์สุวรรณ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย พรชัย
ตระกูลวรานนท์

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18
พรรคพลังประชารัฐ

 • กรรมาธิการ กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนฯ
 • ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนฯ

ขยับขึ้นแทน นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็น ส.ส.

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/พรชัย-ตระกูลวรานนท์.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts (Social Anthropology) UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY ประเทศสหราชอาณาจักร
 • Master of Philosophy (Social Anthropology) UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY ประเทศสหราชอาณาจักร

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา

876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18

871
section-aea5863