โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

บุญยิ่ง นิติกาญจนา

กรรมการบริหารพรรค

บุญยิ่ง
นิติกาญจนา

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย สุชาติ 
อุสาหะ
 

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ

 • ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนฯ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายสุชาติ-อุสาหะ.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 3 สมัย
 • อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางราง
  ในคณะกรรมาธิการฯ
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
 • ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1

876

ปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต
  จังหวัด เพชรบุรีเขต 3

871
section-aea5863