โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สกลธี ภัททิยกุล

กรรมการบริหารพรรค

สกลธี ภัททิยกุล

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย อิทธิพล
คุณปลื้ม

กรรมการบริหาร

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-mr-Itthipol-khunpluem.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

871
section-aea5863