โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ทวี สุระบาล

เขต 2 ตรัง

ทวี สุระบาล

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย สมเกียรติ 
วอนเพียร

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ

  • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การพลังงาน สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-26-mr-somkiat-wonpian.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

875

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863