โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รองหัวหน้าพรรค

ชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย ชัยวุฒิ 
ธนาคมานุสรณ์
 

กรรมการบริหาร

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8
พรรคพลังประชารัฐ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ
 • แต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม
  พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-17-chaiwut-thanakmanusorn.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิงห์บุรี
 • สมาชิกวุฒิสภา สิงห์บุรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

876

ปัจจุบัน

 • เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

871
section-aea5863