โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ภาคเหนือ

section-17132b2
นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

เขต 9 เชียงใหม่

ปกรณ์ จีนาคำ

เขต 1 แม่ฮ่องสอน

พิมพ์พร
พรพฤฒิพันธุ์

เขต 1 เพชรบูรณ์

จักรัตน์ พั้วช่วย

เขต 2 เพชรบูรณ์

วรโชติ สุคนธ์ขจร

เขต 4 เพชรบูรณ์

วันเพ็ญ
พร้อมพัฒน์

เขต 5 เพชรบูรณ์

อัคร ทองใจสด

เขต 6 เพชรบูรณ์

ไผ่ ลิกค์

เขต 1 กำแพงเพชร

เพชรภูมิ
อาภรณ์รัตน์

เขต 2 กำแพงเพชร

อนันต์
ผลอำนวย

เขต 3 กำแพงเพชร

ปริญญา
ฤกษ์หร่าย

เขต 4 กำแพงเพชร