โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ภาคกลาง

section-17132b2
อัครวัฒน์
อัศวเหม

เขต 1 สมุทรปราการ

ยงยุทธ 
สุวรรณบุตร

เขต 2 สมุทรปราการ

ภริม พูลเจริญ

เขต 3 สมุทรปราการ

กรุงศรีวิไล
สุทินเผือก

เขต 5 สมุทรปราการ

ฐาปกรณ์
กุลเจริญ

เขต 6 สมุทรปราการ

จอมขวัญ
กลับบ้านเกาะ

เขต 3 สมุทรสาคร

ฐานิสร์
เทียนทอง

เขต 1 สระแก้ว

ตรีนุช
เทียนทอง

เขต 2 สระแก้ว