โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: ประธานยุทธศาตร์

สมศักดิ์ เทพสุทิน

ประธานยุทธศาสตร์