โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย สุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1
พรรคพลังประชารัฐ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายสุริยะ-จึงรุ่งเรืองกิจ.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • Bachelor of Engineering
  (Manufacturing Engineering)
  CALIFORNIA BERKELEY ประเทศสหรัฐอเมริกา

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รมว.กระทรวงคมนาคม
 • รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงพาณิชย์
 • เลขาธิการพรรคไทยรักไทย
 • กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฯลฯ

876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1

871
section-aea5863