โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สุชาติ ชมกลิ่น

ผู้อำนวยการพรรค

สุชาติ ชมกลิ่น

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นายสุชาติ 
ชมกลิ่น
 

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การแรงงาน สภาผู้แทนฯ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนา2019
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายสุชาติ-ชมกลิ่น.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)
  มหาวิทยาลัยเกริก

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักการเมืองท้องถิ่น
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

876

ปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต
  จังหวัดชลบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863