โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

เหรัญญิกพรรค

นฤมล
ภิญโญสินวัฒน์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับเหรัญญิกพรรค

ศ.ดร.นฤมล
ภิญโญสินวัฒน์

เหรัญญิกพรรค

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-03-narumon-pinyosinwat.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยวอร์ตันแห่ง
  มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่ง
  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
  ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

876

ปัจจุบัน

 • ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่

871
section-aea5863