โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ศิริพงษ์ รัสมี

เขต 17 กรุงเทพมหานคร

ศิริพงษ์ รัสมี

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

น.ส.กานต์กนิษฐ์
แห้วสันตติ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ

  • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ
  • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนฯ
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นาย-ศิริพงษ์-รัสมี.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (Hotel and Restaurant Management) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • Master of Arts in Communication Management (Communications)
    UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย

875

ประสบการณ์การทำงาน

เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร 2 สมัย

876

ปัจจุบัน

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863