โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ยุทธนา โพธสุธน

ยุทธนา
โพธสุธน

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย ยุทธนา
โพธสุธน

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21
พรรคพลังประชารัฐ

  • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-yuttana-phothasuthon.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Business Administration CALIFORNIA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน
  • ผู้ส่งออกข้าว

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21

871
section-aea5863