โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์

พล.ต.อ. ยงยุทธ
เทพจำนงค์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พล.ต.อ. ยงยุทธ
เทพจำนงค์

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20
พรรคพลังประชารัฐ

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-yongyuth-thepchamnong.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • ข้าราชการบำนาญ

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20

871
section-aea5863