โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ภาดาท์ วรกานนท์

เขต 6 กรุงเทพมหานคร

ภาดาท์
วรกานนท์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.ภาดาท์
วรกานนท์

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ

 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนฯ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/น.ส.ภาดาท์-วรกานนท์-1.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Environmental Policy Management YALE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • -
 • 876

  ปัจจุบัน

 • ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6
 • 871
  section-aea5863