โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ภาคิน สมมิตรธนกุล

ภาคิน
สมมิตรธนกุล

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย พุทธิพงษ์
ปุณณกันต์

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2
พรรคพลังประชารัฐ

  • เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในคณะรัฐมนตรีที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-puttipong-punnakan.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • Bachelor of Arts THE OHIO STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Master of Business Administration EUROPEAN UNIVERSITY ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • ข้าราชการการเมือง

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 (หยุดปฏิบัติหน้าที่)

871
section-aea5863