โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

พิชชารัตน์
เลาหพงศ์ชนะ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาง พิชชารัตน์
เลาหพงศ์ชนะ
 

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10
พรรคพลังประชารัฐ

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-pitcharat-laohapongchana.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • Bachelor of Commerce BOND UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย
  • Master of Business Administration BOND UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริหารจัดการโรงแรม / สนามกอล์ฟ
  • จัด Event กอล์ฟระดับประเทศ

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10

871
section-aea5863