โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ. สมชาย วิษณุวงศ์

เขต 1 กาญจบุรี

พล.อ. สมชาย
วิษณุวงศ์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พลเอก สมชาย 
วิษณุวงศ์

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ

  • ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การทหาร สภาผู้แทนฯ
  • ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/พลเอก-สมชาย-วิษณุวงศ์.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • ข้าราชการบำนาญ

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1

871
section-aea5863